ข่าวมหาวิทยาลัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงการอบรมแม่ไม้มวยไทยและนาฏมวยไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงการ “อบรมแม่ไม้มวยไทยและนาฏมวยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิทยากรอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากครูสุรเชษฐ์ ...

11 พฤษภาคม 2014 515

การย้ายทะเบียนบ้านสำหรับนักศึกษาจบการศึกษา

นักศึกษา รุ่น 51 , 52 และ 53 ที่จบการศึกษาและมีทะเบียนบ้านติดบ้านเลขที่ ภายในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาย้ายออกจากบ้านเลขที่ ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หากนักศึกษาไม่ย้ายออกภายใ...

11 พฤษภาคม 2014 374

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยฯ

 แจ้งให้นักศึกษาใหม่ที่ได้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไว้ ให้มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าอยู่หอพักในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ หอพักวีรนุช หอพักเมธินีและนักศึกษาชายให้สอบ...

11 พฤษภาคม 2014 367