สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงการอบรมแม่ไม้มวยไทยและนาฏมวยไทย

Admin 11 พฤษภาคม 2014 473

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงการ “อบรมแม่ไม้มวยไทยและนาฏมวยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิทยากรอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากครูสุรเชษฐ์ กาญจนสินธ์ และครูอัครพงศ์ พรหมจรรย์ ครูมวยจากโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดราชบุรี และทีมงาน ในการอบรมแม่ไม้มวยไทยและนาฏมวยไทยนั้น จะมีการไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย (พรหมนั่ง-พรหมยืน) การฝึกท่าแม่ไม้มวยไทย และนาฏมวยไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด