การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยฯ

Admin 11 พฤษภาคม 2014 367

 แจ้งให้นักศึกษาใหม่ที่ได้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไว้ ให้มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าอยู่หอพักในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ หอพักวีรนุช หอพักเมธินีและนักศึกษาชายให้สอบสัมภาษณ์ ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 9 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด