การย้ายทะเบียนบ้านสำหรับนักศึกษาจบการศึกษา

Admin 11 พฤษภาคม 2014 375

นักศึกษา รุ่น 51 , 52 และ 53 ที่จบการศึกษาและมีทะเบียนบ้านติดบ้านเลขที่ ภายในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาย้ายออกจากบ้านเลขที่ ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หากนักศึกษาไม่ย้ายออกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยจะย้ายชื่อนักศึกษา ไปติดทะเบียนกลางของจังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด