ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Admin 22 มิถุนายน 2015 930

นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ Login เข้าระบบเพื่อพิมพ์ประวัตินักศึกษา ขณะนี้สำนักฯกำลังดำเนินการออกรหัสประจำตัวให้นักศึกษาแทนรหัสประจำตัวชั่วคราว ซึ่งจะมอบให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ ( 29 มิย. 58 ) หลังจากนั้นให้นักศึกษา Login เข้าระบบและพิมพ์ประวัติตนเองให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด